شاخص بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۳.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۱ بوده است.
شاخص بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۳.۵ رسید.
دوره گذشته عدد ۵۳.۱ بوده است.

بخش خدماتی نیز که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۵ بود به عدد ۵۴.۶ رسید.
دوره گذشته عدد ۵۵ بوده است.
در حالت کلی داده ها نزدیک به انتظارات بازار بوده اند.

موسسهIHS Markit:
رشد قوی در بخش خدماتی فعالیت کسب و کارها در ماه سپتامبر وجود داشته است.


ظرات رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر: ایالات متحده حدود ۶ سال از تولید ناخالص داخلی خود را از منظر خروجی اقتصاد و اشتغال از دست داده است.