بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۵۳.۲ رسید.
 بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۵۳.۲ رسید.
قرائت قبلی عدد ۵۳.۵ بوده است.
موسسهIHS می گوید:
قویترین بهبودی در شرایط عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است.

پولیتیکو گزارش می دهد که نانسی پلوسی نسبت به حصول توافق بر سر لایحه محرک اقتصادی در اظهار نظری تازه شک دارد.

و بازهم برکسیت!