سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC می گوید آماده مذاکره هستیم اما دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد.

 سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC می گوید آماده مذاکره هستیم اما دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد.

او همچنین می گوید یکشنبه با استیومنوچن وزیر خزانه داری گفتگو داشته است و امروز نیز مذاکرات مربوط به لایحه کمکی کووید۱۹ ادامه خواهد داشت.

فکر می کنم دو طرف می توانند به راه حلی بر سر محرک ها برسند.رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: بانک مرکزی همچنان آماده است تا در صورت نیاز ابزارهای خود را تنظیم کند.