موسسه ONS انگلستان تخمین می زند در هفته ای که گذشت از هر ۹۰ نفر یک فرد به کووید۱۹ در این کشور مبتلا شده است

 موسسه ONS انگلستان تخمین می زند در هفته ای که گذشت از هر ۹۰ نفر یک فرد به کووید۱۹ در این کشور مبتلا شده است و شیوع بیماری در حوالی روزانه ۵۰ هزار مورد تثبیت شده است بدین معنا که روند رشد آمار بر اساس این گزارش متوقف شده است.بایدن در جورجیا جلو‌ افتاد