از اعضای بانک مرکزی اروپاPanetta می گوید: شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمادگی دارند تا بسته به داده های ورودی تمامی سیاست های خود را جهت قرار دادن تورم در راستای هدف میان مدت، تنظیم کند.

 شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمادگی دارند تا بسته به داده های ورودی تمامی سیاست های خود را جهت قرار دادن تورم در راستای هدف میان مدت، تنظیم کند.

نتایج حاصله از اقدامات سیاست های پولی هنوز به طور کامل رضایت بخش نیست.

در مجموع بالانس ریسک ها نزولی هستند.

با توجه به چشم انداز فعلی تورم، بانک مرکزی لازم است تا هوشیار بماند و به دقت اطلاعات ورودی از جمله تحولات مربوط به نرخ تبادلی را رصد کند.شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای آن حدودا عدد۱۰۰K بود بهتر از انتظارات به عدد۷۳.۷K رسید‌