رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: در حالیکه تمامی گزینه ها بر روی میز هستند اما برنامهPEPP وTLTRO ثابت کرده اند که در شرایط فعلی اثربخشی خود را دارند و می توانند نسبت به نحوه تحولات ویروس به شکل پویا تنظیم شوند.

 رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

در حالیکه تمامی گزینه ها بر روی میز هستند اما برنامهPEPP وTLTRO ثابت کرده اند که در شرایط فعلی اثربخشی خود را دارند و می توانند نسبت به نحوه تحولات ویروس به شکل پویا تنظیم شوند.

تحولات نرخ های تبادلی ممکن است بر مسیر تورم تاثیر منفی بگذارند.

واضح است که ریسکهای نزولی پیش رو اقتصاد افزایش یافته اند.

تاثیر همه گیری احتمالاً تا سال ۲۰۲۱ بر فعالیت های اقتصادی فشار بیاورد.

علاوه بر این ضعف تقاضا و کندی اقتصاد تورم را تحت تاثیر قرار می دهد که انتظار می رود مدت طولانی تری در قلمرو منفی بمانند.

مدت استمرار محرکها و همچنین سطوح آنها اهمیت دارد.

بانک مرکزی برای موج دوم ویروس آماده خواهد بود.

 وزیر انرژی الجزایر در ارتباط با شرایط بازار نفت و توافق اوپک پلاس می گوید: اگر شرایط بازار اقتضا کند اوپک پلاس می تواند توافقنامه موجود را به داخل سال ۲۰۲۱ تمدید کند و یا کاهش بیشتر خروجی نفت را در دستور کار قرار دهد.