مدیرعامل شرکتPfizer می گوید به طور محتاطانه خوشبین است که واکسن کووید۱۹ جواب خواهد داد.

 مدیرعامل شرکتPfizer می گوید به طور محتاطانه خوشبین است که واکسن کووید۱۹ جواب خواهد داد.

وی همچنین می گوید:

 باید قادر باشیم تا انتهای سال ۴۰ میلیون دوز واکسن برای ایالات متحده فراهم کنیم.شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱۰۲.۱ بوده به عدد ۱۰۰.۹ رسید.