شاخص بخش تولیدی PMI کانادا در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۱ بوده ، به عدد۵۶ رسید.

 بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۵۳.۲ رسید.

قرائت قبلی عدد ۵۳.۵ بوده است.

موسسهIHS می گوید:

قویترین بهبودی در شرایط عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است.


پولیتیکو گزارش می دهد که نانسی پلوسی نسبت به حصول توافق بر سر لایحه محرک اقتصادی در اظهار نظری تازه شک دارد.

شاخص PMI بخش تولیدی موسسه ISM در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بوده است به عدد ۵۵.۴رسید.