نتایج یک ماه اخیر سیگنال های سرویس ویژهPRO

 نتایج یک ماه اخیر سیگنال های سرویس ویژهPRO


اقدامات بانک مرکزی اروپا مطابق با شرایط خواهد بود.
معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند. اقدامات بانک مرکزی اروپا مطابق با شرایط خواهد بود. بانک مرکزی اروپا بر اساس پیش بینی های جدیدی که بانک مرکزی در ماه دسامبر انجام می دهد، بسته خود را مجدد ارزیابی خواهد کرد. بانک مرکزی به دقت ریسک های موج دوم را رصد می کند.