از اعضای بانک مرکزی اروپاRehn می گوید: استراتژی جدید فدرال رزرو ناخواسته بر بانک مرکزی اروپا تاثیر می گذارد.

 از اعضای بانک مرکزی اروپاRehn می گوید:

 استراتژی جدید فدرال رزرو ناخواسته بر بانک مرکزی اروپا تاثیر می گذارد.

 بانک مرکزی اروپا در یک خلا عمل نمی کند.

ریسک وجود دارد که تورم بسیار پایین باقی بماند.

این ریسک را می بینم که ناحیه یورو در تله رشد کُند و تورم پایین برای طولانی مدت گرفتار شود.

بحران کرونا ممکن است رشد بهره وری و تورم را در بلند مدت آهسته کند و این می تواند موجب تقویت واگرایی شود.بر طبق اسناد، اوپک پلاس علائم اولیه از کاهش ذخایر نفت را می بیند اما هشدار می دهد که افزایش موارد کووید۱۹ ممکن است بر ریکاوری اقتصادی و تقاضای نفت تاثیر بگذارد.