ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در خصوص بیانیه جدید دپارتمان بازرگانی در موردTik Tok وWeChat می گوید اگر توافقی حاصل نشودTik Tok در دوازدهم نوامبر در ایالات متحده بسته خواهد شد.
ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در خصوص بیانیه جدید دپارتمان بازرگانی در موردTik Tok وWeChat می گوید اگر توافقی حاصل نشودTik Tok در دوازدهم نوامبر در ایالات متحده بسته خواهد شد.

دپارتمان بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است که از ۲۰ سپتامبر دانلود برنامه های این دوکمپانی را جهت محافظت از امنیت ملی برای مردم آمریکا ممنوع خواهد ساخت که البته تا پیش از اجرایی شدن آن دونالد ترامپ در صورت توافق بینByteDance با شرکتOracle می تواند این ممنوعیت را لغو کند.


به گزارش بلومبرگ فرانسه هشدار می دهد که ویروس کرونا بسیار فعال شده است به طوریکه موارد در سراسر اروپا در حال افزایش هستند.