نزولUSDCADمیتواند همچنان ادامه داشته باشد:

 نزولUSDCADمیتواند همچنان ادامه داشته باشد:


در نشست معاملاتی امروز حرکات این جفت ارز در کف الگوی کانال نزولی ادامه یافت وSMA50در تایم فریم چهارساعته مانع از صعود قیمت شد.

اندیکاتورها در نمودار زمانی ۴ساعته، روزانه و هفتگی در موقعیت فشار فروش هستند. انتظار میرود فروشندگان بتوانند یه فشار فروش خود ادامه دهند.مقاومت بالقوه برای قیمت مسانگین متحرک۵۰ساعته میتواند باشد.


روند صعودی NZDUSD