مشاور ارشد علمی انگلستانVallance می گوید در وضعیتی هستیم که شمار ابتلا به کووید۱۹ به وضوح در حال افزایش هستند.

 مشاور ارشد علمی انگلستانVallance می گوید در وضعیتی هستیم که شمار ابتلا به کووید۱۹ به وضوح در حال افزایش هستند.

وی افزود:

کووید۱۹ از نظر ژنتیکی کمی حرکت کرده است و با شیوع ویروس انتظار می رود شاهد افزایش موارد بستری و تلفات باشیم.بوندس بانک آلمان می گوید ریکاوری اقتصادی این کشور با سرعت پایین تر در ادامه سال ۲۰۲۰ صورت می گیرد.