تحلیل ویژه روزانه
خلاصه بازار دیروز شاهد یک سنتیمنت مختلط در بازار سهام ایالات متحده بودیم. شاخص نزدک افزایش پیدا کرده بود اما شاخص S&P500 ریزش داشت. چرا که افزایش موارد بیماری و سوی دیگر ضعف اقتصادی کشورها موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران شد. مدعیان اولیه بیکاری به جای کاهش طبق انتظار،برای دومین هفته متوالی افزایش یافت. در حالی که درآمد شخصی در ماه اکتبر با شیب تند ۰.۷- در مقابل عدد ۰.۱- مورد انتظار منتشر شد. نگرانی ها زمانی افزایش می یابد که اقتصاد آمریکا با نزدیک شدن به زمستان افزایش احتمالی موارد بیماری شتاب بهبودی خود را از دست میدهد. در پایان شب تحرکات بازار فارکس بسیار جزئی بود و قابل توجه نبود تنها مورد قابل توجه به افزایش فرانک سوئیس بود.

 

خلاصه بازار


دیروز شاهد یک سنتیمنت مختلط در بازار سهام ایالات متحده بودیم. شاخص نزدک افزایش پیدا کرده بود اما شاخص S&P500 ریزش داشت.

چرا که افزایش موارد بیماری و سوی دیگر ضعف اقتصادی کشورها موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران شد.

مدعیان اولیه بیکاری به جای کاهش طبق انتظار،برای دومین هفته متوالی افزایش یافت.

 در حالی که درآمد شخصی در ماه اکتبر با شیب تند ۰.۷-  در مقابل عدد ۰.۱- مورد انتظار منتشر شد.

نگرانی ها زمانی افزایش می یابد که اقتصاد آمریکا  با نزدیک شدن به زمستان افزایش احتمالی موارد بیماری شتاب بهبودی خود را از دست میدهد.

در پایان شب تحرکات بازار فارکس بسیار جزئی بود و قابل توجه نبود تنها مورد قابل توجه به افزایش فرانک سوئیس بود.


جفت ارز یورو فرانک شاید همبستگی بهتری را نشان دهد اگر چه توضیحی در مورد این حرکت نمی‌توان داد.