تحلیل ویژه روزانه
خلاصه بازار پوند از روز جمعه بیشترین سقوط را داشته است اما امروز صبح با توجه به مقاله ای در روزنامهTHE TELEGRAPH در حال بهبود است از سوی دیگر دستیابی به توافق برگزیت در زمینه ماهیگیری میتواند زمینه ساز به رسمیت شناختن حاکمیت انگلیس در آب های انگلستان توسط اتحادیه اروپا باشد. در این گزارش آمده است رشته های ارشد دولت بر این باورند که این توافق مقدماتی مقدمه‌ای است برای اینکه اتحادیه اروپا سایر خواسته‌های انگلستان در مورد ماهیگیری را در مذاکرات هفته آینده در لندن بپذیرد. این اقدام امروز نشان می دهد که در صورت رسیدن به توافق روند صعودی خود را ادامه خواهد داد و اگر توافقی صورت نگیرد به شدت سقوط خواهد کرد. هفته گذشته دفتر مسئولیت بودجهOBR تخمین زد که یک برگزیت بدون توافق هر ساله دو درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان را کاهش خواهد داد و این مقدار علاوه بر کاهش ۴ درصدی است که آنها تخمین می زنند با ترک مذاکرات پدید آید.