تحلیل ویژه روزانه
روز گذشته اعضای اوپک با یکدیگر دیدار کردند و قرار بود امروز آنها مجدداً با روسیه و چند تولید کننده غیر عضو اوپک در گروه معروف به اوپک لاس ملاقات کنند. همانطور که دیروز با جزئیات توضیح دادیم آنها در تلاشند تا تصمیم بگیرند که آیا میزان تولید فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز را برای سال آینده افزایش دهند یا آن را کاهش دهند. همانطور که از ابتدا برنامه‌ریزی شده بود در شروع ژانویه باید با ۱.۹ میلیون بشکه در روز افزایش تولید داده شود. با شرکت در این جلسه، ناظرین انتظار داشتند که سطح فعلی کاهش را احتمالاً تا فصل اول سال آینده افزایش دهند، با این وجود اعضای اوپک در مذاکرات روز گذشته نتوانستند به اتفاق نظر برسند. بنابراین آنها جلسه امروز را به روز پنجشنبه موکول کردند تا به وزرا فرصت بیشتری برای بحث و گفتگو بدهند. به نظر می‌رسد مشکل این نیست که آنها باید افزایش تولید را به تأخیر بیندازند بلکه باید شرایط را به تاخیر بیندازند.