تحلیل اونس جهانی 25 ژانویه

 

تحلیل ویژه روزانه
حرکات بسیار کوچکی در بازار فارکس روز جمعه در پی حرکات کوچک در بازار سهام به وقوع پیوست. امروز صبح بازارهای آسیایی رو به رشد بازگشایی شدند و رشد برخی از آنها بسیار قابل توجه است. انتظار می رود این هفته نوسانات زیادی در بازار سهام داشته باشیم چرا که اولین هفته بزرگ انتشار درآمدهای امسال است.