بررسی شاخص اطمینان مصرف کننده
هزینه مصرف کننده بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده رو شامل میشه، این بدان معناست که وقتی مصرف کنندگان احساس اطمینانداشته باشند احتمال خرج کردن آنها بیشتر میشود؛ و وقتی نگران چشم انداز اقتصادی در مورد شغل خود باشند،پس انداز میکنند و هزینه های خود را کم میکنند..


هزینه مصرف کننده بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده رو شامل میشه، این بدان معناست که وقتی مصرف کنندگان احساس اطمینانداشته باشند احتمال خرج کردن آنها بیشتر میشود؛ و وقتی نگران چشم انداز اقتصادی در مورد شغل خود باشند،پس انداز میکنند و هزینه های خود را کم میکنند.

تلاش های مداوم دولت برای لایحه محرک اقتصادی میتواند روی این اطمینان تاثیر بگذارد.پس بنابراین ما انتظار داریم داده امروز نوسانات محدودی را روی بازار ایجاد کند.با توجه به سایر عوامل تاثیر گذار مانند بحث ریاست جمهوری،مذاکرات لایحه محرک و داده های مهمPMIوISDوNFP،داده امروزتاثیر گذار نخواهد بود.تحلیل ویژه روزانه
خلاصه بازار: نمودارهای سهام نیویورک تغییر بسیار جزئی نسبت به روز جمعه صبح از خود نشان میدهند. و این تعجب آور است چراکه به آخر ماه میرسیم و باید مدیران صندوقهای سرمایه گذاری، سید سهام خود را مجدداً متعادل کنند ، یعنی مثلاً اگر بازار سهام انگلستان عملکرد ضعیفی داشته باشد، آنها مجبورند سهام بیشتری در انگلستان بخرند تا انگلیس به وزن مورد نظر خود در سبد سهام برسد و دیروز آخرین روز معاملات سپتامبر بود و اتفاق خاصی در بازار دیده نشد!!!!