وضعیت سنتیمنت بازار:
تا این لحظه اوضاع بازار شروع به نمایش دادن تصویری مبهم کرده و معامله گران کمی محتاط به نظر می رسند. فیوچرز شاخص های سهام در حالت کلی همراه با کالاها و اوراق هم نزولی بوده. علی رغم آن شاهد برخی حرکات صعودی در دلار استرالیا و نیوزلند بودیم و همچنین از ین ژاپن نیز حمایت شده است و این در حالیست که دلار کانادا و فرانک هم نزولی به نظر می رسند.

 سنتیمنت بازار:

تا این لحظه اوضاع بازار شروع به نمایش دادن تصویری مبهم کرده و معامله گران کمی محتاط به نظر می رسند.

فیوچرز شاخص های سهام در حالت کلی همراه با کالاها و اوراق هم نزولی بوده.

علی رغم آن شاهد برخی حرکات صعودی در دلار استرالیا و نیوزلند بودیم و همچنین از ین ژاپن نیز حمایت شده است و این در حالیست که دلار کانادا و فرانک هم نزولی به نظر می رسند.

همه این موارد بدین معنا است که اوضاع در ارتباط با جریانات ریسکی کلی بازار در حال حاضر مشخص نیست اما چیزی که مشخص است بازار با توجه به وضعیت موجود محتاط عمل می کند.

امروز همچنین شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی ایالات متحده یا همان شاخصADP منتشر می شود که این می تواند منجر به برخی حرکات قیمتی جالب توجه بشود.

اما جدای از آن امروز باید مراقب جریانات سرمایه ای آخر ماه و همینطور پایان فصل باشیم.

این جریانات سرمایه ای اغلب گول زننده هستند و همواره مطابق انتظار رفتار نمی کنند بنابراین چیزی نیستند که بر اساس آنها ایده معاملاتی شکل بگیرد.

چشم انداز رویدادهای امروز بازارهای فارکس: داده های اشتغال، مذاکرات برگزیت و کنفرانس سران اروپا در کانون توجهات قرار دارد.
تمرکز امروز بازار اروپا به روی کنفرانس ناظرانECBبرای هرگونه بحث بیشتر در مورد قدرت یورو و نگرانی های تورم معطوف خواهد بود