مقیاس انحراف برای داده PMIایالات متحد امریکا

Manufacturing PMI: +0.32

Services PMI: -0.06

لحن ریسک بازار در نشست معاملاتی نیویورک