مقیاس انحراف برای داده PMIآلمان: Manufacturing PMI: +4.54 Services PMI: -1.10 PMI composite: -0.23
آنالیز داده: در حالی که افزایش تعداد موارد کرونا ویروس با کاهش اعتماد به نفس در بین ارائه دهندگان خدمات همزمان شده ولی به نظر میرسه تولید کنندگان هرگونه نگرانی در مورد احتمال محدودیت بیشتر را بر طرف میکنن. افزایش فعالیت تحاری آلمان در ماه سپتامبر ناشی از افزایش شدید تولید است.داده های امروز دومین ماه متوالی رو در فعالیت بخش خدماتی نشون داده.با توجه به کمتر شدن سقوط تعداد نیروی کار با دادهFlash Germany Composite شاخص در ماه سپتامبر ۵۳.۷ثبت شد .این داده ها بازتاب جدیدی از کاهش سرعت رکود رو نشون میده
Manufacturing PMI: +4.54
Services PMI: -1.10
PMI composite: -0.23
آنالیز داده:
در حالی که افزایش تعداد موارد کرونا ویروس با کاهش اعتماد به نفس در بین ارائه دهندگان خدمات همزمان شده ولی به نظر میرسه تولید کنندگان هرگونه نگرانی در مورد احتمال محدودیت بیشتر را بر طرف میکنن.
افزایش فعالیت تحاری آلمان در ماه سپتامبر ناشی از افزایش شدید تولید است.داده های امروز دومین ماه متوالی رو در فعالیت بخش خدماتی نشون داده.با توجه به کمتر شدن سقوط تعداد نیروی کار با دادهFlash Germany  Composite شاخص در ماه سپتامبر ۵۳.۷ثبت شد .این داده ها بازتاب جدیدی از کاهش سرعت رکود رو نشون میده 
مقیاس انحراف برای داده PMIفرانسه: Manufacturing PMI: +0.2 Services PMI: -1.26 PMI composite: -1.11
آنالیز داده: با توجه به اینکه PMIبخش خدماتی به زیر قلمرو ۵۰ نزول کرده انتظارات معطوف به دادهPMIخدماتی المان خواهد بود. داده های ماه آگست فرانسه به کند بودن بهبود شرایط اشاره داشت، و الان مسیر حرکت رو به سمت بهبود شرایط پیش از کرونا تغییر داده.