تحلیل شماره 14: EURAUD SETUP فروش

 

تحلیل شماره 13: USDCHF SETUP فروش