تحلیل شماره 15: CADJPY SETUP خرید


تحلیل شماره ۱۵:

ویروس کرونا و چشم انداز اقتصادی جهانی تا حد ریادی رویJPY تاثیر گذار خواهد بود.از آنجا که سرمایه گذاران به دلیل پایین بودن نرخ بهره ژاپن،از ین به عنوان ارز تامین مالی استفاده میکنند،در سنتیمنت مثبت بازار مجبور به فروش ارز بن برای خرید موقعیت های پر بازده خواهند بود.از طرفی دیگه در حال حاضر بیشتر اقتصاد های پیشرفته شروع به بازگشایی کردند و با ثابت موندن قیمت نفت در حدود ۴۰دلار در هر بشکه،چشم انداز اونی رو بهبود بخشیده.از منظر تکنیکال هم حرکت این جفت ارز در چارت یک ساعته در کف کانال هشداری برای حرکت صعودی این جفت ارز تا نرخ رند۸۰ هست.

تحلیل شماره 14: EURAUD SETUP فروش