تحلیل شماره 2: GBPNZD SETUP خرید

 

 تحلیل شماره ۲:

پیشرفت انگلستان در مدیریت بحران کرونا و چشم انداز انتظارات نرخ بهره در کوتاه مدت و میان مدت میتونه روی پوند استرلینگ اثرات مثبتی رو داشته باشه.اما چشم انداز خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در ماه دسامبر همچنان یک تاثیر اساسی برویGBPاست.در طرفی دیگه موضع منفی و انتظارات  بانک مرکزی نیوزلند برای کاهش بیشتر نرخ بهره یم عامل منفی برای ارز دلار نیوزلند است.در حال حاضر قیمت در کف باکس رنج قرار دارد و انتظار میره در کوتاه مدت حرکات این جفت ارز در این باکس رنج محدود شود.


تحلیل شماره 1 ماه نوامبر: EURGBP SETUP فروش