تحلیل شماره 5:NZDUSD SETUP فروش

 

تحلیل شماره ۵:

گسترش مداوم کرونا ویروس در کل جهان و آغاز موج دوم در بسیاری از کشورها موجب ریسک های قابل توجهی شده است، سیاست انبساطی رزور بانک نیوزلند و انتظارات برای تسهیل بیشتر از دیگر فاکتورهای منفی برای ارز NZD می باشد.در طرف ارز مظنه،دلار امریکا همچنان ارز ذخیره ی جهانی است.از منظر تکنیکال قیمت در سقف کانال قرار دارد، انتظار شکست نرخ ۰.۶۸۹۰۷ و تضعیف این جفت ارز تا نرخ حمایتی ۰.۶۸۳۰۱ را داریم.


⛔️ سیاست انقباضی رزرو بانک نیوزلند و انتظارات برای تشدید سیاست ها موجب تقویت NZD خواهد شد.

تحلیل شماره 4: EURAUD SETUP خرید