تحلیل شماره 7:USDCAD SETUP فروش


تحلیل شماره ۷:

از زمانی که چشم انداز بازار نسبت به اوایل شیوع کرونا ویروس بهبود یافته و اقتصاد شروع به  بازگشایی مجدد کرده، شرکت کنندگان بازار از دارایی های ایمن خارج شده و به دارایی های ریسکی رو آوردند. در طرف ارز مظنه،انتظارات برای تشدید سیاست موجب حمایت احتمالی CAD خواهد شد.از منظر تکنیکال جفت ارز USDCAD در روند نزولی بوده و قیمت در سقف کانال می باشد که نرخ ۱.۳۱۰۱۸ مقاومت بالقوه ای است و می توان انتظار نزول این جفت ارز تا نرخ ۱.۳۰۴۸۹ را داریم. 

تحلیل شماره 6:NZDUSD SETUP خرید