تحلیل شماره ۷: AUDJPY SETUP خرید


تحلیل شماره ۷:

بر اساس عکس العمل قیمت به کف کانال صعودی میتونیم انتظار صعود این جفت ارز باشیم،در سمت ارز مظنه ین ژاپن به عنوان دارایی امن قرار دارد انتظار ما این هست که بعد از تاثیرات محرک های اقتصادی که در شاخص های اقتصادی قابل انعکاس است،جریانات سرمایه در این هفته از دارایی های امنی مثل ین ژاپن به ارزهای بتا مثل آزی،لونی و کیوی منتقل بشه که در این صورت شاهد رشد این جفت ارز خواهیم بود.

تحلیل شماره ۶: AUDNZD SETUP فروش