تحلیل شماره ۶: AUDNZD SETUP فروش


تحلیل شماره ۶:

با نزول مداوم پوند استرلینگ در کنار  ریسک کلی بازار آزی و لونی به نظر آرامش پیدا کردند.بهبود در خوش بینی موسسهWestpac به شاخص مصرف کننده و تراز تجاری و چشم انداز مثبت فعالیت های اقتصادی از آزی حمایت کرده.اما فشار های دیپلماتیک بین چین و استرالیا میتونه آزی رو علیرغم سنتیمنت مثبت در برابر کیوی ضعیف بکنه.

از نظر تکنیکال عکس العمل قیمت به سقف کانال نزولی که تلاقی رو با ناحیه مقاومتی ۱.۰۹۱۲۶ و ۱.۰۹۲۳۲ داره میتونه این جفت ارز رو تا نرخ ۱.۰۸۴۶۰ پایین بکشه.

تحلیل شماره ۵: USDCHF SETUP فروش