تحلیل شماره ۱ سپتامبر: CHFJPY SETUP خرید


تحلیل شماره ۱:

با توجه به ریسک های موجود به نظر میرسه که وخیم ترشدن احساسات خطر تقاضای امن رو برای فرانک ایجاد بکنه.از نظر تکنیکال برخورد قیمت به خط روند صعودی میتونه حمایت هایی رو برای این حفت ارز به همراه داشته باشه. 

تحلیل شماره ۲۲: EURCAD SETUP فروش