تحلیل شماره ۱۸: DOWJONES SETUP فروش


تحلیل شماره ۱۸:

شاخص سهام داو در روز گذشته در اتوبان یکطرفه قرار داشت،نرخ های بازدهی امروز چرخشی رو داشتند که به همراه داده های نه جندان دلگرم کننده ناحیه یورو فیوچرز سهام داو تحت فشار قرار گرفته،علاوه بر این مطالبات بیمه بیکاری امریکا به نرخ بالای یک میلیون بازگشت ولی چرا دیروز تاثیر کمی رو گذاشت؟به دیلیل حذف مزایای بیکاری در هفته قبل داده های هفته قبل خوب بدست اومد ولی به دلیل اینکه این هفته مزایای بیکاری اضافه شده درخواست برای بیمه بیکاری نیز بخ بالای یک میلیون رشد داشت.

چیزی که مانع از ریزش شاخص داو میشه حجم بالای مثبت معاملات فیوچرز شرکت های اینتل،اپل،ماکروسافت،بویینگ هست که همچنان در قلمرو مثبت،حرکات نزولی شاخص داو رو در نرخ حمایت۲۷۶۸۹ محدود کرده.

چنانچه داده های امروزPMIامریکا بد باشه میتونه مومنتوم بیشتری رو برای ریزش سهام داو در پی داشته باشه.

تحلیل شماره ۱۷: USDCHF SETUP فروش