تحلیل شماره ۸: EURGBP SETUP فروش


تحلیل شماره ۸:

با توجه به مشکلات پیش روی بانک مرکزی اروپا برای کنترل افزایش ارزش یورو انتظار داریم فردا در نشست بانک مرکزی اروپا،لاگارد به عنوان رئیس بانک مرکزی لحن انبساطی رو بکار ببره و از برنامه های محرکهای اقتصادی در ماه سپتامبر سخن به میون بیاره.حال که پوند انگلستان تحت فشار قرار داره،حرکت صعودی برای جفت ارز EURGBPمحدود شده،هرگونه ریکاوری پوند در جهت اصلاح نزول های اخیر میتونه با لحن انبساطی لاکارد این جفت ارز رو از سقف کانال نزولی به سطوح پایین ببره.

تحلیل شماره ۷: AUDJPY SETUP خرید