تحلیل شماره ۶: GBPAUD SETUP فروش


تحلیل شماره ۶:

بر اساس تشکیل الگوی قبر بچه(سنگ قبر) در تایم فریم یک‌روزه وتبدیلHHبهHL و همچنینLHبهLLنشانه هایی رو جهت تغییر روند با در نظر گرفتن کاهش حجم معاملات(خط زرد رسم شده)میتونیم ببینیم.از منظر سنتیمنتال ما همچنان انتظار داریم که سطح ریسک و عملکرد کلی بازار در ارز های کالایی مثل آزی تاثیر گذار باشد.موضع خوشبینانه بانک مرکزی استرالیا و انتظارات از سیاست های سخت گیرانه میتونه برای دلار استرالیا مثبت باشه.در صورت وجود ریسک مثبت در بازار و داده های ضعیف انگلستان،با جفت کردن کیبل و آزی میتونیم فرصت معامله گری خوبی رو برای فروش پیدا کنیم.

تحلیل شماره ۵: USDJPY SETUP فروش