تحلیل شماره۹:GBPNZD SETUP خرید

 

تحلیل شماره۹:

با توجه به افزایش موارد مبتلایان کوئید ۱۹ که احساسات بازار را تحت تاثیر قرار داده و رشد کند اقتصاد با عث شده که منتظر تضعیف ارز کیوی نسبت به آنتی پودین دیگه باشیم. فردا تراز تجاری نیوزلند منتشر خواهد شد که در برآیند فصلی تراز تجاری قوی رو میتونیم انتظار داشته باشیم که این نشان از تضعیف دلار نیوزلند است.چرا که درصد بالایی از صادرات نیوزلند را لبنیات تشکیل میدهد که بر اساس پیش بینی ها صادرات بالا یعنیNZDضعیف.از طرفی جفت ارز مربوطه به کف کانال صعودی رسیده که باید تحولات برکسیت را بیشتر تحت نظر داشته باشیم،پیشرفت انگلستان در مدیریت ویروس کرونا و عدم تغییر در نرخ بهره بانکی انگلستان در کوتاه مدت جنانچه با پیشرفت مذاکرات برکسیت هم جهت باشد میتواند این جفت ارز‌را به سطوح بالایی بسط دهد.

تحلیل شماره 8: CHFJPY SETUP خرید