تحلیل شماره ۵: USDCHF SETUP فروش


تحلیل شماره ۵:

چشم انداز فرانک همچنان تحت تاثیر شرایط ریسکی هست.چنانچه نگرانی های دولتمردان ادامه داشته باشد این موضوع میتونه این جفت ارز رو به سطوح پایین بکشونه،

چشم انداز سیاست های پولی سوئیس به ندرت فرانک‌را تحت تاثیر قرار میده ولی تاثیر اصلی بانک مرکزی سوئیس مداخله مداوم آنها در نرخ ارز هست.بنابراین انتظار داریم با توجه به تضعیف شاخص دلار برای بلند مدت با اتخاذبرنامه AITاز سوی بانک فدرال رزرو ،بطور قابل توجهی باعث نزول این جفت ارز از مقاومت باشه.

تحلیل شماره۴: GBPNZD SETUP فروش