تحلیل شماره ۱۹: USDJPY SETUP فروش


تحلیل شماره ۱۹:

قیمت در چشم انداز بلند مدت به سقف کانال نزولی رسیده و در عین حال در کوتاه مدت حرکات جفت ارزUSDJPYداخل کانال صعودی محدود شده.زمانی میتونیم حرکات صعودی رو متصور بشیم که قیمت از خط روند نزولی در میان مدت عبور کنه.ولی در این تحلیل با توجه به سنیمنت منفی دیروز بازار نیویورک به دلیل داده های اطمینان مصرف کننده که به پایین ترین سطوح خودش از سال۲۰۱۴ رسیده و در عین حال تا کنون هیچ توافقی بر سر محرک های اقتصادی صورت نگرفته و خبری از ریکاوریVشکل نیست. بر همین اساس میتونیم نزول این جفت ارز رو به واسطه تقویت ین متصور بشیم.

تحلیل شماره ۱۸: DOWJONES SETUP فروش