سیگنال شماره 13: GBPCHF فروش

 GBPCHF
 فروش

  نقطه ی ورود:  1.18911
 هدف  اول: 1.18120
 هدف دوم: 1.17508
 حد ضرر: 1.19242

سیگنال شماره 12 به نرخ ریسک فری اصابت کرد