سیگنال شماره 14:AUDCHF فروش
AUDCHF
 فروش
 نقطه ی ورود: 0.64504
 هدف: 0.63776
 حد ضرر: 0.64885
سیگنال شماره 13: GBPCHF فروش