سیگنال شماره 20: GBPUSD خرید

 GBPUSD 

 خرید

 نقطه ی ورود: 1.29730

 هدف: 1.30633

 حد ضرر: 1.29427

سیگنال شماره 19 را در نرخ 1.55303 ببندید.(26- پیپ)