سیگنال شماره 25: GBPAUD فروش

 GBPAUD

 فروش

 نقطه ی ورود:  1.81278

 هدف:  1.79859

 حد ضرر:  1.81738

سیگنال شماره 24 به حد سود اصابت کرد