سیگنال شماره 27: GBPCHF فروش

 GBPCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.21096

 هدف: 1.19682

 نقطه ی ورود: 1.21457

سیگنال شماره 26: AUDCHF فروش