سیگنال شماره 32: EURAUD خرید

 EURAUD

 خرید

 نقطه ی ورود: 1.62238

 هدف: 1.62921

 حد ضرر: 1.62055

سیگنال شماره 29 CADCHF به نرخ ریسک فری اصابت کرد