سیگنال شماره 34: GBPAUD فروش

 GBPAUD

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.82334

 هدف: 1.81194

 حد ضرر: 1.82718

سیگنال شماره 33: AUDUSD فروش به نرخ حد ضرر اصابت کرد