سیگنال شماره 39: GBPNZD فروش

GBPNZD

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.90240

 هدف: 1.88052

 حد ضرر: 1.90891 

سیگنال شماره 38:  NZDCHF فروش