سیگنال شماره 41 :EURCAD فروش

 EURCAD

فروش

 نقطه ی ورود: 1.55879  

هدف: 1.54971

حد ضرر: 1.56188

سیگنال شماره 40 GBPCAD به نرخ ریسک فری اصابت کرد