سیگنال شماره 43: GBPCAD فروش

 GBPCAD 

فروش

 نقطه ی ورود: 1.73733

 هدف: 1.72171

 حد ضرر: 1.74040

سیگنال شماره 42: GBPCHF فروش