تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
سیگنال شماره 8 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 AUDJPY

 خرید

 نقطه ی ورود: 75.871

 هدف: 76.809

حد ضرر: 5.373

نرخ ریسک فری زده شد


حد سود سیگنال شماره 8 اصلاح شد(76.809)