سیگنال شماره 9: USDCHF فروش

 USDCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.91415

 هدف: 0.90636

 حد ضرر: 0.91816

سیگنال شماره 8 به نرخ ریسک فری اصابت کرد