سیگنال شماره 44: SELL STOP CADCHF

SELL STOP CADCHF

نقطه ورود: 0.69195

حد سود: 0.68548

حد ضرر: 0.69451

خرید جفت ارز CHFJPY در نرخ 115.688