تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
خرید اونس جهانی در نرخ 1974.18

سیگنال شماره 1:

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1974.18

 هدف: 1998.04

حد ضرر: 1964.26

 

 


تحلیل اونس جهانی 27 ژانویه