خرید شاخص سهام استوک اروپا EUSTX50 در نرخ 3062.3

 نقطه ی ورود: 3062.3

حد سود: 3236.1

حد ضرر: 3027.5

سیگنال شماره 18: AUDCHF فروش